เมื่อหนวดเครากำลังจะยาวเกินไปแล้ว

นี่เป็นคำถามของคนที่เพิ่งหัดไว้หนวดเคราเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ อย่างผมเองนี่เป็นต้น กว่าจะเริ่มหัดไว้หนวดเครากับเขาบ้าง ก็ย่างเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว เมื่อหนวดเคราเริ่มขึ้น ในเดือนแรกๆ เรามักจะยังรู้สึกว่ามันหรอมแหรม ดูแล้วไม่สวย อยากตัดทิ้ง คัน ฯลฯ แต่ก็พยายามจะไว้ให้ได้จนครบจำนวนเดือนที่กำหนด ตามวิธีที่ผมได้เคยเล่าไปแล้วในตอนที่ (6) (ใครที่เพิ่งผ่านมาพบตอนนี้ แล้วยังไม่ได้กลับไปอ่านตอนเก่าๆ ผมแนะนำให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ...)พอไว้ได้ถึงขั้นที่ต้องการ คราวนี้เกิดติดใจครับ เริ่มไว้ยาวต่อไปอีก ยาวจนกระทั่งคราวนี้เริ่มรู้สึกว่ามันกำลังจะเยอะเกินไปหรือเปล่า...บางที อาจจะเป็นคนข้างตัวที่เริ่มสะกิดเราเบาๆ ก่อนว่า เธอไว้ยาวเกินไปแล้วนะ หรือไม่ก็เป็นตัวเราเองนี่แหละครับ ที่เริ่มรู้สึกว่ามันกำลังจะรกรุงรังเกินไปหรือไม่...สภาพที่ทำให้ตัวเรา หรือคนรอบข้างเริ่มรู้สึกว่า หนวดเครามันกำลังจะยาวเกินไปแล้ว บางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ...

**เริ่มมีขนบางเส้นยาวเร็วกว่าเส้นอื่นๆ ทำให้เกิดสภาพที่มีปลายหนวดเคราหรอมแหรม
ตอนช่วงที่เริ่มไว้หนวดเคราใหม่ๆ เราจะผ่านช่วงที่รู้สึกว่าหนวดเครานั้นมันหรอมแหรม เห็นผิวหนังใต้เส้นขนชัดเจน พอเวลาผ่านไป รูขุมขนในบริเวณที่หรอมแหรมเริ่มผลิตเส้นขนออกมาด้วย ทั้งนี้ อย่าลืมครับว่าการเติบโตของเส้นขนนั้นมีวัฏจักรของมัน กล่าวคือ ขนแต่ละเส้นจะไม่ได้ขึ้นพร้อมๆ กัน ดังนั้นในช่วงแรกๆ ที่เราโกนจนเกลี้ยง รูขุมขนในช่วง catagen phase จะผลิตเส้นขนช้าลงจนเกือบจะไม่ยาวขึ้นแล้ว และช่วง telogen phase จะหยุดการเจริญเติบโตของเส้นขน รวมทั้งรูขุมขนที่อยู่ระหว่างการพักเพื่อผลิตขนในรอบวัฏจักรใหม่ ขนที่เพิ่งขึ้นมาให้เห็นชัด จึงเป็นขนในช่วง anagen phase ซึ่งไม่ใช่รูขุมขนทั้งหมดที่สามารถผลิตเส้นขนของหนวดเคราให้เราได้... โดยประมาณแล้วขนในช่วงที่อยู่ในช่วง anaphase จะมีสัดส่วนประมาณ 90 เปอร์เซนต์ของทั้งหมด
ผลก็คือ ในช่วงแรกของการเริ่มไว้หนวดเครา เราจะพบว่าหนวดเครามีลักษณะที่ค่อนข้างน้อย ออกจะดูหรอมแหรม พอเวลาผ่านไปได้สักสองสามเดือน รูขุมขนในวัฏจักรอื่นๆ ก็เริ่มผ่านช่วงมาจนกระทั่งเริ่มผลิตเส้นขนได้อีก เมื่อรวมกับเส้นขนที่อยู่ในช่วงวัฏจักรต่างๆ ก็จะทำให้หนวดเคราเริ่มดูเข้มขึ้นโดยธรรมชาติ กล่าวคือ จากสภาพเริ่มต้นที่เพิ่งไว้หนวดเคราหลังโกนเกลี้ยง เราจะเห็นปริมาณเส้นขนแค่ 90 เปอร์เซนต์ เมื่อรวมกับของใหม่อีก 10 เปอร์เซนต์ แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยกับสุขภาพหรืออื่นใด ก็จะพบว่าหนวดเครานั้นเข้มขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว และยิ่งเมื่อรวมกับการเล็มปลายเส้นขน ที่ตัดปลายขนส่วนที่เพิ่งเจริญเติบโตออกไป และปล่อยให้ขนมีความยาวขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งเสริมทำให้เรารู้สึกว่าหนวดเครานั้นเข้มขึ้นโดยธรรมชาติครับ...แต่ว่า ขนแต่ละเส้นของเรานั้น มีความเร็วในการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน คนที่ดูแลขนหนวดเคราเป็นประจำ จะพบว่า ขนในบางกระจุกจะมีอัตราเจริญเติบโตที่เร็วกว่าบริเวณอื่น และบางส่วนนั้นจะหยุดการเจริญเติบโตก่อนส่วนอื่นๆ ส่งผลทำให้เริ่มมีขนบางเส้นยังคงยาวต่อไปอีก ในขณะที่บางเส้นเริ่มหยุดยาว เกิดสภาพที่ทำให้ปลายของหนวดหรือปลายของเคราเกิดอาการหรอมแหรม เพราะที่บริเวณโคนขนติดกับผิวหนังยังมีจำนวนเส้นขนอยู่มาก แต่เมื่อไล่ออกมายังบริเวณที่ห่างออกไป จะพบว่าขนบางส่วนไม่มีความยาวต่อออกมาอีก ขนที่หรอมแหรมนี้ทำให้ทรงของหนวดเครานั้นไม่ขึ้นเป็นรูปทรงที่แน่นสวยงามตามที่เราต้องการ (ดูทรงของหนวดเคราที่นิยมไว้กันในตอนที่ 4 ครับ) จึงเริ่มดูกลายเป็นสภาพเหมือนหนวดเคราที่ไม่ได้รักษาดูแล
**เริ่มมีขนบางเส้นที่ชี้เด่ออกมาจากเส้นอื่นๆ
อีกลักษณะที่เราอาจพบได้กับหนวดเคราที่เริ่มมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ หนวดเคราบางเส้น อาจจะมีลักษณะที่ขดตัวหยักศกแตกต่างไปจากเส้นอื่นๆ และเริ่มเกิดอาการชี้ออกนอกแนวเพื่อนของมันที่อยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้หนวดเคราเกิดการพองในลักษณะที่มีเส้นเล็กๆ แทงออกมาตรงนี้ตรงนั้นเต็มไปหมด แม้หนวดเคราจะดูได้ทรงก็ตาม แต่เส้นเล็กๆ เหล่านี้ทำให้เกิดสภาพที่ดูรก ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้วยน้ำมันเคราหรือบาล์มที่เหมาะสม

รูปข้างบนนี้ เป็นรูปการไว้หนวดเคราของผมในช่วงเวลาต่างๆ กัน จะสังเกตว่าในรูปซ้ายมือ เป็นรูปที่ผมไว้หนวดเคราได้ไม่กี่เดือน สังเกตว่าทรงของเครานั้นเรียบร้อย และมีความแน่นหนาเสมอกัน แม้ความยาวของเคราอาจจะดูยาวกว่าที่คนไทยทั่วไปไว้กัน แต่ก็จะยังเป็นที่ยอมรับได้โดยทั่วไป

รูปกลาง เป็นรูปที่ผมไว้เคราให้ยาวขึ้น และสังเกตว่าหนวดก็มีความยาวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับ ความยาวของเคราในระดับนี้จะพบได้ยากในคนไทยโดยทั่วไปแล้ว เหตุหลักๆ นั้นไม่ใช่ว่าคนไทยเราไว้เครายาวไม่ได้นะครับ แต่ทว่า ในสังคมหลายๆ อาชีพนั้น การไว้เครายาวดูเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือสร้างความกดดันให้กับคนอื่นๆ ที่ไม่อาจจะไว้เครายาวได้ ผมเองนั้นมีเพื่อนบางคนที่อยากจะไว้หนวดไว้เคราใจจะขาด แต่ด้วยอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนในบางอาชีพที่ห้ามไว้หนวดเครา เขาจึงจำเป็นต้องโกนทิ้งเพราะไม่ให้เกิดความรู้สึกด้านลบหากเขาไว้หนวดเคราคนเดียวเข้าไปติดต่อกับองค์กรที่ไม่มีหนวดเครา และอาจจะทำให้ไม่ได้งาน สังเกตว่าเคราในรูปกลางนี้แม้ว่าจะยาว แต่ผมพยายามที่จะจัดทรงและเล็มปลายให้เข้ารูป โดยไม่ให้มีเส้นขนเล็กๆ แทงออกมา จึงยังคงทำให้เครานั้นดูสวย แม้ว่าปลายจะเริ่มดูบางแล้วก็ตามที

รูปขวา เป็นรูปที่ผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับ หลังจากที่ผมไม่ได้เล็มเคราตนเองแบบเป็นกิจลักษณะมาหลายเดือน จะเห็นว่าเคราในรูปนี้ยาวกว่ารูปกลาง (ผมย่อรูปเล็กลง จึงทำให้ดูเหมือนว่าเครายาวเท่ากับรูปกลาง แต่ที่จริงแล้วเครานั้นยาวกว่ารูปกลางครับ) จะเห็นว่าปลายเคราเริ่มแตกเป็นสองแฉก มีลักษณะหรอมแหรมเพราะบริเวณตรงกลางนั้นยาวไม่เท่ากับสองข้าง อีกทั้งปลายด้านซ้ายก็ยาวกว่าปลายด้านขวา รวมทั้งมีเส้นขนเส้นเล็กเส้นน้อยแทงออกมาตรงนั้นตรงนี้ ลักษณะเช่นนี้เมื่อมองในภาพรวม จึงรู้สึกว่าแม้เคราจะยาว แต่กลับดูแล้วไม่สวยงามเท่ารูปด้านซ้ายทั้งสอง ...และนี่คือสิ่งที่บอกตัวผมเองว่า ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะต้องลงมือเล็มเคราของตนอย่างเป็นกิจลักษณะจริงๆ อีกครั้งล่ะ
**การไว้ผมยาวประกอบกับหนวดเครายาว และการแต่งตัว
อีกจุดที่ส่งเสริมสภาพคล้ายคนไร้บ้าน หรือโจรผู้ร้าย ในอีกทางหนึ่งคือ หลายๆ คนที่เริ่มไว้หนวดเครายาว ก็มักจะไว้ผมยาวไปพร้อมๆ กัน การไว้ผมยาวสำหรับใครหลายๆ คนก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลผมที่ยาวนั้นนัก เช่น ไม่ได้ใส่ครีมนวด หรือน้ำมันชโลม หรือโพเมด เพื่อแต่งผมให้เป็นทรงสวย (หรือบางคนอาจจะใช้วิธีเกล้าผมไปทางด้านหลังให้ดูเรียบร้อย) แต่ปล่อยให้ผมนั้นฟูกระเซิงเป็นพุ่มที่ขาดการดูแล มีผมเสีย และอาจจะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องการแต่งตัว ทำให้สภาพโดยรวมทั้งหนวดและเคราที่ยาว รกรุงรัง ผมยาวกระเซอะกระเซิง และการแต่งตัวโทรมๆ เซอๆ ทั้งหมดจึงสร้างสภาพที่ทำให้เห็นว่าเป็นคนขาดความเอาใจใส่ ไม่สนใจสุขภาพตนเอง จึงไม่แปลกใจนักครับหากคนใกล้ตัวจะเริ่มสะกิดเมื่อเห็นสภาพนี้...

การปรับสภาพการแต่งกาย การไว้ผมและหนวดเครา
แม้ว่าเรื่องของการแต่งกาย การไว้ผม และหนวดเครา จะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ...ผมเองก็ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งแล้วครับว่า เราจะไว้หนวดเคราแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราอยากไว้เป็นสำคัญ แต่กระนั้น การไว้หนวดเคราในแบบส่วนตัวของเราแบบตามใจฉัน บางทีอาจจะสร้างสภาพที่สะดุดต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแต่งตัว ไว้ผม หนวดเคราของเรา สื่อออกมาในรูปแบบของคนที่ไม่ใส่ใจสภาพตนเอง หรือไม่สนใจสภาพสังคมรอบข้าง หากเราคิดจะใส่ใจกับสภาพรอบข้าง คนข้างๆ ตัวของเราแล้ว เราก็อาจจะต้องควบคุมดูแลการแต่งกาย การไว้ผม หนวดเคราไปพร้อมกันในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันครับ...หลักการกว้างๆ ในการช่วยในการทำให้การไว้หนวดเคราของเราไม่ดูเป็นการปล่อยปะละเลย แต่เป็นการตั้งใจไว้มันจริงๆ ก็ทำได้ดังต่อไปนี้ครับ...
**การแต่งตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ
เรื่องนี้ผมเคยกล่าวมาก่อนแล้วในช่วงของการเริ่มไว้หนวดเคราครั้งแรก การแต่งตัวที่เรียบร้อย จะเป็นเครื่องแสดงว่าเรามีความสนใจในการแต่งกาย และดูแลสภาพของตัวเราโดยรวมอย่างดี สิ่งนี้ก็ยังคงช่วยแม้ว่าหนวดเคราเราจะยาวมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ
**การดูแลเอาใจใส่สภาพผม
การดูแลให้ผมของเรามีความเงางาม สลวย หรือถ้าจะมีลักษณะอื่น ก็ให้ได้ทรงตามนิยม (จะแอฟโร่ ก็ไม่มีปัญหาหากตั้งพุ่มให้ได้สวย) แต่ถ้าคิดจะไว้ผมยาว เวลาออกงานก็อาจจะใช้วิธีรวบผูกผมแล้วซ่อนปลายไว้ภายในเสื้อสูทด้านหลัง ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันครับ การรวบผมไปทางด้านหลังก็จะช่วยให้ดูเรียบร้อยขึ้นจากทางด้านหน้าด้วยเช่นกัน
**การเล็มปลายหนวดเคราให้เป็นทรง
สุดท้าย เราอาจจะต้องยอมตัดเล็มเส้นขนที่ยาวเร็วกว่าเพื่อนออกไปบ้างครับ เพื่อให้หนวดเครามีลักษณะแน่น เป็นทรงสวยงาม รวมทั้งการใช้บาล์มหรือน้ำมันเครา ในการจับดัดปลายเส้นขนที่แทงออกมานอกแนว ให้กลับเข้าไปเป็นแนวสวยงาม และอาจจะต้องมีการตัดเล็มปลายที่เหลือทิ้งออกไปบ้าง
หลักโดยคร่าวๆ คือ ไม่ให้มีเส้นขนที่แทงออกมาจากหนวดเคราเป็นเส้นเล็กๆ หรือพยายามให้ปลายของหนวดเคราเสมอกันไม่มีบางเส้นยาวกว่าเส้นอื่น การตัดเล็มให้ขนเข้าทรง จะช่วยทำให้คนทั่วไปเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการไว้หนวดเคราจริงๆ แม้ว่าหนวดเคราจะมีความยาวก็ตาม
**การตัดให้สั้นลงและแต่งขอบให้เรียบ
สำหรับคนที่ต้องอยู่ในอาชีพซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องการไว้หนวดเครา บางคนอาจจะต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะจะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ใช้งาน (เช่นพนักงานดับเพลิงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ) หรือบางคนจะต้องไว้สั้นและหวีเก็บเส้นขนที่อาจจะร่วงได้อยู่เสมอ (เช่นคนประกอบอาหาร) แต่สำหรับบางคนที่อาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขลักษณะหรือประเด็นเกี่ยวกับชีวิต วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือการเล็มให้ขนมีความสั้นลง โดยให้มีความยาวเพียงพอที่ขนนั้นจะมีลักษณะลู่ลงไม่ชี้เด่ แต่ไม่ยาวเกินไป เช่น อาจจะยาวประมาณครึ่งเซ็นติเมตรถึงหนึ่งเซ็นติเมตร และทำการแต่งขอบโดยการใช้มีดโกนหนวด กันแนวขอบหนวด แนวแก้ม และแนวคอ ให้เป็นแนวสวยงาม วิธีนี้จะใช้ได้ดีกับคนที่มีเส้นขนไม่ใหญ่นัก และมีความหนาแน่นของรูขุมขนสูง ซึ่งจะได้ทรงหนวดเคราที่ดูเข้มและเรียบร้อย ถ้าจะดูตัวอย่าง ก็ลองค้นๆ ดูรูปของสมาชิกในกลุ่มครับ ผมเห็นว่ามีหลายคนสามารถไว้หนวดเคราที่มีล้กษณะสั้นได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว

ตอนถัดไป ผมจะมาคุยกันต่อในเรื่องของแนวทางการไว้หนวด ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นเพียงแนวทางและแนวสมัยนิยมจากต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ผมสังเกตเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มหลายๆ ท่าน สามารถไว้หนวดได้สวยอย่างมาก ดังนั้น อยากให้ท่านดูรูปของสมาชิกแต่ละท่าน และตั้งเป้าหมายไว้ ทดลองหนวดของตนให้ได้ตามที่ชอบ และอาจจะสอบถามท่านสมาชิกเหล่านั้นถึงวิธีการเล็มหนวดและการแต่งหนวดให้สวยดังที่เห็นครับ
เมื่อหนวดเครากำลังจะยาวเกินไปแล้ว เมื่อหนวดเครากำลังจะยาวเกินไปแล้ว Reviewed by T-Ser on กุมภาพันธ์ 15, 2559 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.