รู้จักกับองค์ประกอบของ "หนวด-เครา"

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆ ของ "หนวด-เครา" กันครับ...


จากรูปข้างบน  เป็นรูปลักษณะการไว้หนวดเคราแบบเต็มรูป  หรือที่เรียกกันว่า "เคราเต็ม" Full beard  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
หนวด (mustache การสะกดแบบอเมริกัน หรือ moustache ตามการสะกดแบบอังกฤษ)  เป็นส่วนเส้นขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบน และปกติก็จะมาบรรจบกับบริเวณส่วนหน้า (front) ที่ตรงมุมด้านข้างของริมฝีปาก   แต่ละคนอาจจะมีความหนาของบริเวณที่มาบรรจบนี้บาง หรือหนาแตกต่างกัน และก็มักจะมีความหนาที่ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง หน้า (front) เป็นส่วนเส้นขนที่ขึ้นใต้บริเวณริมฝีปากด้านหน้า  ซึ่งสำหรับฝรั่งแล้วเรามักจะเห็นว่ามักจะมีขนขึ้นเต็มพื้นที่ สำหรับคนละตินอเมริกา คนเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะคนไทยเรา มักจะมีช่องว่างระหว่างขนที่ขึ้นชิดริมฝีปากล่าง ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "โซล แพ็ทช์" (soul patch)  กับขนบริเวณคาง  และอาจจะมีแนวเส้นขนเชื่อมต่อกันระหว่างขนสองแห่งที่บริเวณตรงกลางริมฝีปาก ข้าง (side) เป็นส่วนเส้นขนที่ขึ้นบริเวณแก้มทั้งสองข้าง สำหรับคนไทยเราส่วนมากขนในบริเวณนี้มักจะไม่ค่อยมีกัน สำหรับฝรั่งมักจะขึ้นได้สูงไปจนเกือบถึงใต้ตา โดยขนส่วนนี้จะไปเชื่อมกับเส้นขนส่วนหน้า (front) แต่คนเอเชียส่วนมาก ขนส่วนนี้จะไม่ไปเชื่อมกับปลายหนวด   สำหรับการพิจารณาการไว้หนวดเคราแบบ "เคราเต็ม" นั้นก็จะดูองค์ประกอบนี้ร่วมด้วยครับ นั่นคือ คนที่มีเคราเต็ม จะต้องมีรอยต่อของเส้นขนทุกส่วนบนใบหน้าถึงกันหมด

จอน หรือ จอนหู (sideburn) เป็นส่วนเส้นขนที่ขึ้นบริเวณหน้าใบหู โดยจะเชื่อมกับเส้นผม และมาบรรจบกับส่วนข้าง (แก้ม) คนเอเชียเราส่วนมากก็ยังพอจะสามารถไว้จอนกันได้ (จึงเห็นว่าเรามีศัพท์เรียกกันเป็นการเฉพาะ) สำหรับบางคนที่ไม่ค่อยมีด้านข้าง ก็จะมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างจอนกับส่วนหน้าให้เห็น
คอ (neck) เป็นส่วนเส้นขนที่ขึ้นด้านล่างแนวขากรรไกรไปจนถึงคอและเชื่อมกับจอนหูทั้งสองข้าง  สำหรับฝรั่งบางคน ขนที่ขึ้นนี้จะยาวต่อเนื่องไปจนจรดขนบนหน้าอก และบางคนก็จะมีแนวต่อจากด้านข้างผ่านใต้ใบหูไปจรดกับผมที่ท้ายทอยเลยทีเดียวครับ สำหรับผู้ชายไทยเรานั้น นี่เป็นบริเวณที่ผมเห็นว่าจะพบได้บ่อยที่สุด (ลองดูรูปของบรรดาสมาชิกในกลุ่มได้ครับว่าจะมีขนส่วนนี้กันทั้งนั้น) ซึ่งคนที่มีหนวดเคราน้อย ขนส่วนนี้อาจจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณคางเท่านั้น โดยไม่มีแนวต่อเนื่องไปบรรจบกับจอน แต่สำหรับหลายๆ คน จะเห็นแนวเส้นขนยาวต่อเนื่องไปจนเกือบบรรจบ หรือบรรจบกับจอนได้เลยทีเดียวต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่เรามักจะคุ้นเคยกันในการใช้เรียกลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนวดเคราครับ
แนวแก้ม (cheek line) เป็นรอยต่อระหว่างบริเวณที่มีขนขึ้นกับบริเวณแก้มที่ไม่มีขนขึ้น (หรือกันทิ้งไป) ซึ่งลากยาวลงมาตั้งแต่ด้านหน้าของจอน ผ่านลงมาตามแนวข้างและมาบรรจบกับหนวด  สำหรับคนไทยเราๆ ท่านๆ มักจะเห็นแนวแก้มนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างต่ำ กล่าวคือ หลายคนที่ไม่มีแนวข้าง เส้นนี้จะลากไปจนเกือบถึงแนวกระดูกขากรรไกรที่คาง และลากข้ามด้านหน้าไม่บรรจบกับหนวดเครา ไปยังอีกฝั่งตรงข้าม ส่วนบางคนนั้น เส้นนี้จะลากวกขึ้นมาบรรจบกับหนวดได้ โดยอาจจะมีเส้นหนวดเคราบางๆ เชื่อมระหว่างปลายหนวดกับแนวด้านหน้าที่อยู่ต่ำ ยกเว้นบางท่าน โดยเฉพาะชาวตะวันตก ที่แนวนี้จะสามารถลากตรงมาเชื่อมถึงหนวดได้ ส่วนฝรั่งบางคน (และคนไทยน้อยคนมาก)ที่โชคดีจริงๆ จะเห็นแนวนี้วกขึ้นมาที่ใต้ตาแล้วจึงค่อยกดลงไปเชื่อมกับหนวดเครา ตามปกติแล้ว แนวแก้มนี้เรามักจะมีการกัน (โกน) ขนที่ขึ้นไม่เสมอกัน  ให้ออกมาเป็นแนวเส้นโค้ง หรือบางคนจะใช้วิธีหักตรง เพื่อทำให้หน้าดูมีเหลี่ยมสันมากขึ้น (เอาไว้ในบทหลังๆ ที่ผมจะเขียนวิธีการกันเครา ก็จะมาเล่าให้ฟังกันอย่างละเอียดครับ)

แนวคาง (chin line) เป็นรอยต่อบริเวณที่มีขนขึ้นตรงคางใต้ขากรรไกร กับบริเวณที่ไม่มีขนขึ้นที่คอ เป็นอีกแนวที่มักจะมีการกันให้เป็นแนวเส้นตรง ทั้งนี้เพราะหลายคนที่มีเส้นขนขึ้นไม่เสมอกันทั้งสองข้าง  หรือบางคนที่มีขนขึ้นเต็มไปจนถึงหน้าอก ก็มักจะกันขนส่วนนี้ออกให้เป็นแนวสวยงาม เพื่อให้ดูไม่รกรุงรังจนเกินไป สำหรับคนที่ไว้เคราเต็มและไม่มีขนขึ้นลากยาวไปถึงหน้าอก ก็อาจจะทิ้งแนวคางนี้แบบไม่เสมอกันได้ (ดูรูปตัวอย่างที่ผมใส่ประกอบให้ไว้ด้านบนครับ จะเห็นว่าแนวคางของผมเองนั้นไม่เสมอกันทั้งสองด้าน) วิธีการกันแนวคางนี้มีหลายสไตล์  ทั้งแบบวัยรุ่นสมัยใหม่ หรือแบบดั้งเดิม  ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป  ทั้งการรักษาไว้โดยไม่มีการกันเลย ก็จะช่วยสร้างความหนาของเคราได้ หรือการกันชิดใต้คาง (ซึ่งหลายคนที่เป็นคนไว้หนวดเคราแบบจริงๆ จังๆ เกลียดนักเกลียดหนา เพราะดูเป็นฮิปสเตอร์ hipster มากไปหน่อย) เพื่อสร้างเส้นหลอกตาให้ดูว่าคางมีเหลี่ยมสัน ทำให้ใบหน้าดูคมสันสวยงามสมเป็นชายมากขึ้น เป็นวิธีมาตรฐานในการปิดบังคางสองชั้นที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับ (เช่นเดียวกันครับ เอาไว้ผมจะกลับมาเล่ากันในเรื่องการกันเคราตรงนี้ในภายหลัง)


ตอ ตอเครา (stubble) เป็นลักษณะของการปล่อยให้หนวดเคราขึ้นตามธรรมชาติสักประมาณวันสองวัน หรืออาจจะไปถึงสักหนึ่งสัปดาห์ หรืออาจใช้ปัตตาเลียนรองหวีแต่งเครา หรือเครื่องกันเครา (beard trimmer) ตัดให้ได้ตอสั้นๆ สร้างความรู้สึกรกๆ ดิบๆ เถื่อนๆ ดุๆ อย่างดาราที่นิยมไว้ก็อย่างเช่นเจสัน สแตแท็ม เป็นต้น


ความหนาแน่นของหนวดเครา (density) สีของหนวดเครา การหยักศก ขวัญ(hair-whorls) และขนาดของเส้นขนของหนวดเครา ขนาดเส้นขนของหนวดเครานั้น เป็นลักษณะเฉพาะทางกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล โดยแต่ละคนจะมีขนาดของเส้นขนหนวดเคราที่ใหญ่เล็กแตกต่างกันไปได้ และอาจจะมีขนาดที่แตกต่างจากเส้นผมได้เหมือนกันครับ ส่วนความหนาแน่นของหนวดเครานั้นก็เป็นอีกองค์ประกอบเช่นกันที่มีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สำหรับคนที่รูขุมขนอยู่กระจายไม่หนาแน่น หนวดเคราก็มักจะมีลักษณะกระจาย ขึ้นไม่หนาแน่น ซึ่งคนที่มีความหนาแน่นของหนวดเคราดี ก็จะสามารถไว้หนวดเคราแบบตัดสั้นทำทรงได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวการหยักศกของหนวดเครา ก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับการหยักศกของเส้นผม และที่น่าสนใจก็คือ หลายๆ คนอาจจะมีเส้นผมที่หยักศกน้อย แต่หนวดเครามีการหยักศกมาก หรือในทางกลับกันก็ได้ แต่โดยส่วนมากเราก็มักจะเห็นการหยักศกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งเส้นผมและหนวดเครา

ขวัญของเครา  เช่นเดียวกับผมที่เราจะมีขวันวนซ้ายหรือวนขวาที่กลางกระหม่อม เมื่อเราไว้เครา เราจะเริ่มเห็นแนวเส้นขนที่ขึ้นเป็นแนววงก้นหอยเกิดเป็นขวัญได้ บางคนอาจจะพบได้หนึ่งถึงสองขวัญในบริเวณใต้คาง และขวัญอาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง หรือไม่สมดุล ทำให้การเล็มเคราให้ดูสวยทำได้ยากมากขึ้นครับ  ต้องใช้การทดลองแก้ไขกันไปเรื่อยจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

สีของหนวดเคราก็เป็นอีกองค์ประกอบที่อาจสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่เพิ่งไว้หนวดเครายาวเป็นครั้งแรกในชีวิตได้ครับ ทั้งนี้เพราะสีของหนวดเคราอาจมีความแตกต่างไปจากสีบนเส้นผมได้ อย่างคนตะวันตกหลายคนที่มีผมสีน้ำตาลอ่อน อาจจะมีเคราสีแดงเข้มจนดูไม่เหมือนธรรมชาติ ได้ และสำหรับคนที่มีผมหงอก ก็อาจจะพบว่าเคราก็สามารถหงอกได้เหมือนกัน และความเร็วในการหงอกของเคราก็แตกต่างไปจากเส้นผม และอาจพบการหงอกเกิดขึ้นเป็นกลุ่ม อย่างตัวผมเองนี่เป็นต้นครับ มีการหงอกของเคราไล่ยาวมาจากตำแหน่งขวัญที่อยู่ใต้คางด้านขวามาจนถึงบริเวณหน้า ทำให้เกิดเป็นเคราสองสี  ดูแปลกเป็นเอกลักษณ์ไปได้เช่นกัน

สำหรับครั้งต่อๆไป เราจะมาดูการเรียกชื่อหนวดเคราแบบต่างๆ ที่นิยมใช้เรียกกันครับ เพื่อจะได้รู้จักและเรียกกันได้ถูก
รู้จักกับองค์ประกอบของ "หนวด-เครา" รู้จักกับองค์ประกอบของ "หนวด-เครา" Reviewed by T-Ser on กุมภาพันธ์ 04, 2559 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.